domingo, 14 de xaneiro de 2018

VIII Orientacion nocturna Casa Sixto

Tradición familiar, unha proba a que imos en familia, e que este ano estivo pasada por auga, ainda que mais divertida e mellor que nunca.
Tradición familiar, una prueba a la que vamos en familia, y que este año estuvo pasada por auga, aunque mas divertida y mejor que nunca.

luns, 8 de xaneiro de 2018

Repousa pes reciclado

Non hai nada mellor que facer algo que se necesite, e por riba con restos de outros traballos.
No hay nada mejor que hacer algo que se necesite, y por encima con restos de otros trabajos.


domingo, 3 de decembro de 2017

luz led

Cambio de luces haloxenas por led, moito mais barato, moita mas luz. moito mellor
Cambio de luces halogenas por led, mucho mas barato, mucha mas luz, mucho mejor.domingo, 12 de novembro de 2017

Carreira de Uxia // Carrera de Uxia

Como en calquer camiñata das que facemos, a mais longa e a mais pequena, sempre empeza polo primeiro paso, pois para empezar no mundo das carreiras, pois por qué non empezar por unha pequena e para axudar o club de baloncesto da nosa cidade.
Como en cualquier caminata de las que hacemos, la mas larga y la mas pequeña, siempre empieza por el primer paso, pues para empezar en el mundo de las carreras, por qué no empezar por una pequeña y para ayudar al club de baloncesto de nuestra ciudad.

luns, 23 de outubro de 2017

Andaina de regularidade 25 Qm Tui


Unha mañan paseando polo Monte Aloia, donde o importante é a regularidade no camiñar.
Una mañana paseando por el Monte Aloia, donde lo importante es la regularidad en el caminar.

luns, 9 de outubro de 2017

Coruña 10

Este ano, aparte de camiñar, tamen se nos dou por correr...
Este año, aparte de caminar, tambien se nos dio por por correr...

martes, 26 de setembro de 2017

espaguetis con sardiñas // espaguetis con sardinasCando toca xantar só e non quero romperme moito a cabeza, un prato de dez minutos...
Cuando toca comer solo y no quiero romperme mucho la cabeza, un plato de diez minutos...

  

torneo on line


Un bo adestramento para os torneos en vivo.
Un buen entrenamiento para los toneos en vivo.